TR | EN
Değerler
 • Gelişime açık olmak 
 • Şeffaflık
 • Eşitlik ve adalet
 • Katılımcılık
 • Dürüstlük
 • Sorumluluk bilinci
 • Akademik özgürlük
 • İşbirliğine açık olmak
 • Takım bilinci
 • Toplumsal sorumluluk
 • Hesap verebilirlik
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • İdealist Olmak
 • Kurum aidiyeti
 • Estetik duyarlık
 • Çevre bilinci