TR | EN
Değişim Programları

         Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Detaylı bilgiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi'nden (http://iro.ogu.edu.tr/) ulaşılabilir.

         Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır (https://iro.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/16/temel-bilgiler).

         Farabi Değişim Programı, yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Program, iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü çerçevesinde gerçekleştirilir  (https://farabi.yok.gov.tr/Documents/Mevzuat/farabi_yonetmeligi.pdf).

 

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Uğur MORALI  (e-posta: umorali@ogu.edu.tr)

Mevlana Bölüm Koordinatörü : Prof. Dr. Duygu KAVAK (e-posta: dbayar@ogu.edu.tr)

Farabi Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Ceyda BİLGİÇ (e-posta: cbilgic@ogu.edu.tr)