TR | EN
Özbakış (Vizyon)

Alanında araştırıcı ve sorgulayıcı mühendisler yetiştiren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen,  evrensel bilime katkı yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde yer edinen bir Kimya Mühendisliği Bölümü olmaktır.