TR | EN
Özgörev (Misyon)

Öğrencilerine nitelikli ve çağdaş öğretim sunarak; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, analitik ve eleştirel düşünce yeteneğine ve güçlü iletişim becerilerine sahip, üretim süreçlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini gözeten, iş yaşamındaki problemlere çözümler getirebilen kimya mühendisleri yetiştirmektir.